Tips & tools

Conversion table

The milliliters (ml) and gram (g) values of ingredients aren’t necessarily the same, except for something like butter. This table can help make conversions a little easier.

Omskakelingstabel

Bestanddele se milliliter (ml)– en gram (g)-waardes stem nie noodwendig ooreen nie, behalwe vir iets soos botter. Hierdie tabel kan omskakelings makliker maak.

Contact me

021 531 0077

Brand ambassador for

Pin It on Pinterest

Share This